Productie

studio_dai_the_production

Met de productie geven wij nieuwkomers en gedetineerden de kans om zich te ontplooien en een waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving.

Wij maken onze tassen met mensen die iets van hun leven willen maken en daar hulp bij kunnen gebruiken. In ons Atelier werken we met mensen van over de hele wereld die nieuw zijn in Nederland en met gedetineerden die willen werken aan hun toekomst. Vakbekwame vrouwen en mannen met ambitie

"HET STUDIO"

We werken samen met een naaiatelier in Utrecht, dit is een atelier waar vluchtelingen kunnen socialiseren en de kans krijgen om omgeschoold te worden met als doel te re-integreren in de maatschappij.
Deze mensen komen uit verschillende landen en hebben ieder hun eigen kwaliteiten, die een belangrijke toegevoegde waarde zijn voor het team.

"IN GEVANGENIS"

Wij streven ernaar gevangenen in staat te stellen een bevredigend en misdaadvrij leven op te bouwen. Wij doen dit door hen op te leiden in kwalitatief hoogstaand, geschoold, creatief handwerk tijdens de lange uren die zij in hun cel doorbrengen om hoop, discipline en zelfrespect te bevorderen. Ons doel is om hen in staat te stellen hun straf te beëindigen met werkvaardigheden, verdiend en gespaard geld en het zelfvertrouwen om een goede reïntegratie in de maatschappij te maken.

Wij zijn er trots op dat wij hen met deze banen allemaal de kans bieden om op hun eigen manier een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Werk dat hen de mogelijkheid biedt zich op vele gebieden te ontwikkelen en hun tijd te gebruiken om hun vaardigheden te verbeteren en hen iets te laten doen waardoor ze zich waardig en geliefd voelen.